Postęp nauki oraz jej zdobycze są istotnym punktem w rozwijaniu się ludzkości. Myślę, iż ten postęp musi być kontrolowany przez ludzi. Nauka jest niesamowicie przydatna w życiu każdego człowieka, bowiem w sytuacji, gdy odkrywamy coś nowego, to stajemy się jeszcze bardziej zainteresowani tajemniczością otaczającego nas świata.

W ostatnim wieku postęp cywilizacyjny bardzo mocno się rozwinął, szczególnie w dziedzinach nauki i technologii, w tym medycyny, elektroniki, Internetu i astronomii. W związku z tym nasze życie stało się wygodniejsze oraz bezpieczniejsze. Musimy jednak pamiętać, że nauka może prowadzić również do pewnych zagrożeń, katastrof, itp. Stać się tak może wówczas, gdy nie zostanie wykorzystana należycie. Jako przykład można tutaj przytoczyć projekty Einsteina, które w dużej mierze wykorzystane zostały do konstrukcji bomby atomowej, która jak wiemy spowodowała ogólne zagrożenie dla świata. W niektórych okolicznościach, intensywny rozwój nauki przyczynił się do poważnych zagrożeń na całej ziemi, szczególnie wybuchające ciągle wojny.

Powyższe przykłady wyraźnie dowodzą, iż postęp nauki powinno się kontrolować. Wówczas będzie przynajmniej jakaś wiara w to, że wszystkie ruchy wykonywane przez ludzi nauki będą zawsze dobre i mocno przemyślane, a nasze życie będzie łatwiejsze.