Człowiek posiada uczucia - jest wrażliwy, odczuwa radość, złość i inne nastroje. To właśnie czyni nas ludźmi. Istnieje aforyzm, który powstał dzięki znanemu polskiemu poecie , którym jest Stanisław Jerzy Lec - "Popełnił zbrodnię , zabił człowieka. W sobie!         To zwięzłe sformułowanie zawiera głebokie przemyślenia na temat postaw i zachowań człowieka. Człowieczeństwo jest pojęciem, nad którym zastanawiamy się dość rzadko, przeważnie kiedy dowiadujemy się o zachowaniach nieludzkich.Znajdują one potwierdzenie w utworach literackich co postaram się udowodnić w dalszej części mojej pracy.

  Zacznę od tego, że życie stawia wymienione przeze mnie postacie w sytuacjach ,które dla wielu ludzi były swoistym sprawdzianem ich człowieczeństwa.   Przykładem potwierzającym słuszność tego argumentu będzie głowna bohaterka utworu Juliusza Słowackiego pt. ‘’Balladyna’’ .        Balladyna zmieniła się przez swoją próżność, chęć bogactwa i władzy. Na pozór normalna osoba zaślepiona swoimi rządzami była skłonna do okrucieństwa - zamordowała swoją siostrę. Niestety to tragiczne zdarzenie nie wzbudziło w Balladynie wyrzutów sumienia. Chęć osiągnięcia celu była silniejsza, aby zdobyć to czego pragnęła krzywdziła i mordowała kolejne osoby.Na końcu natura wymierza jej karę - morderczyni ginie uderzona piorunem.      Kolejnym potwierdzeniem słuszności mojej tezy jest widmo złego pana z utworu Dziady cz.2 Adama Mickiewicza. Odniosę się tutaj do przestrogi ..."kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże"...Te słowa obrazują obrazują postępowanie zmarłego dziedzica wsi który był bardzo złym człowiekiem dla swoich poddanych . Nie miał dla nich litości , głodził i bił kiedy chcieli zdobyć pożywienie.                Widmo błąka się teraz po ziemi cierpiąc męki wiecznego głodu i pragnienia. Pragnie iść do piekła i zakończyć swoją wieczną tułaczkę. Otrzymanie odrobiny pokarmu i napoju od któregoś z jej poddanych pozwoliłoby zakończyć ciężki los jednak "ptaki dawni poddani dziedzica nie pozwalają pomóc duchowi. Odpłaca ją mu za to jak i kiedyś traktował. Ten przykład pokazuje, że największym przewinieniem jest brak Miłosierdzia i współczucia dla drugiego człowieka. Wina dziedzica jest tak wielka, że nie można jej w żaden sposób odkupić ,   a on sam jest skazany na wieczną mękę.       Potwierdzenia okrutnych zachowań niezgodnych w człowieczeństwem można szukać nie tylko w literaturze lecz także w historii naszego świata.Obecnie na lekcjach historii poznajemy czas wojen światowych. Człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć tysięcy osób był niemiecki przywódca Adolf Hitler.     Dyktator, który przekonany o wyższości niemieckiej rasy prześladował głównie Żydów, mordując niewinnych ludzi w tym dzieci.Wobec przeciwników stosował bezwzględny terror; rozpętał II wojnę światową.

    Zabicie drugiego człowieka to okrucieństwo.         S.J. Lec chce nam przekazać, że my sami zabijamy siebie -  robimy to poprzez niszczenie własnego wnętrza. W rzeczywistości po prostu niszczymy nasze człowieczeństwo. Pozbawiamy siebie samych pierwiastka ludzkiego.    Jak wynika z przywołanych przeze mnie przykładów człowiek sam wybiera czym będzie się kierował miłością czy nienawiściąCo powoduje, że wybiera to drugie?!                Popełnił zbrodnię, Zabił człowieka. W sobie!