Przyjaźń to uczucie, które jest najbardziej pożądane przez każdego człowieka. Pragniemy mieć osobę, której będziemy mogli ufać, zwierzać się, która będzie stawiała nas na pierwszym miejscu w każdej sytuacji i pomagała w potrzebie. Dzięki przyjaciołom patrzymy na świat przez różowe okulary, nie czujemy się samotni i opuszczeni. Myślę, że znalezienie prawdziwego przyjaciela jest bardzo trudne. Jeśli jednak ktoś kogoś takiego znajdzie - jest olbrzymim szczęściarzem i powinien dziękować światu za to, że znalazł osobę, która akceptuje go mimo wad i zawsze wspiera. O taką relację trzeba dbać i cieszyć się z każdego dnia posiadania jej.                Uważam, że przyjaźń dla człowieka jest jedną z najważniejszych wartości w życiu i postaram się to udowodnić na podstawie argumentów.               Jedną z najprostszych, a zarazem najgłębszych lektur dotyczących istoty zaufania i przyjaźni, jest Mały Książę Antoine’a de Saint – Exupery’ego. Utwór opowiada o wyprawie tytułowego bohatera w celu znalezienia swojej bratniej duszy. Pośród wielu przygód, spotyka on Lisa, który uczy go, czym jest właśnie przyjaźń. Wyjaśnia Małemu Księciu, że jest to przede wszystkim odpowiedzialność za drugą osobę. Tłumaczy, że najpierw trzeba drugiego człowieka „oswoić”, aby móc być z nim blisko. Nie przedstawia jednak przyjaźni tylko w pozytywnym świetle. Przestrzega, że uczucie to może wiązać się z cierpieniem, które może być wywołane na przykład rozłąką. Dzięki radom Lisa, Mały Książę potrafi lepiej zrozumieć swoje uczucia żywione względem Róży, która staje się dla niego wyjątkowa i niepowtarzalna. Książka ta pokazuje czytelnikowi, że przyjaźń to bardzo rzadkie uczucie, na które trzeba długo pracować.                O przyjaźni mówi również powieść Cierpienia Młodego Wertera Goethego. Tytułowy bohater – Werter- wyjeżdża na wieś pod pozorem załatwienia sprawy spadkowej swojej matki, jednak w rzeczywistości chce, z dala od zgiełku świata, zapomnieć o nieprzyjemnych wydarzeniach z przeszłości. Od momentu wyjazdupisze on listy, które są adresowane do jego przyjaciela – Wilhelma. W pierwszym z nich pisze, że ubolewa nad tym, że go opuścił - podkreśla, jak bardzo jest dla niego bliski. Na kolejne listy składają się relacje z wydarzeń, w których Werter uczestniczył, opowiadao uczuciach, których doświadcza. Opisuje dokładnie to, co przeżywa w danej chwili, wspomina o wszystkim, co wzbudziło w nim jakiekolwiek emocje. Treść tych korespondencji wskazuje na to, że zażyłość między nim a Wilhelmem musiała być bardzo duża. Wyjawia mu także swój zamiar popełnienia samobójstwa. Werter w ostatnim liście do swojego przyjaciela, żegna się z nim, prosząc, aby pocieszył jego matkę. Powieść ta pokazuje nam, że przyjacielowi możemy ufać bezgranicznie, bez wahania zwierzać ze swoich rozterek czy pragnień i który pomoże w trudnych dla nas chwilach.                 Książka Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego obrazuje piękną przyjaźń, łączącą trzech bohaterskich, młodych żołnierzy: Alka (Aleksy Dawidowski), Zośkę (Tadeusz Zawadzki) i Rudego (Jan Bytnar). Są oni ze sobą bardzo zżyci, ufają sobie całkowicie, są gotowi oddać za siebie życie. Akcja powieści ma miejsce w okupowanej przez hitlerowców Warszawie, zaś bohaterowie zajmują się działalnością partyzancką i działalnością dywersyjno-propagandową. Ich udziałem są różne dramatyczne przygody, jednakże zawsze, niezależnie od sytuacji, pozostają względem siebie lojalni, pomagają sobie, ratują z opresji. Nawet śmierć nie jest im straszna, gdyż zawsze są przy sobie, mają przy sobie zaufane, bliskie im osoby. Poczucie odpowiedzialności i lojalności wobec przyjaciela najlepiej obrazuje fragment książki, kiedy Zośka i Alek planują odbicie Rudego z rąk gestapo. Choć wszyscy mówią im, że akcja jest beznadziejna, że nie ma żadnych szans powodzenia, trwają oni w swoim postanowieniu i po brawurowej akcji uwalniają swego przyjaciela. Mimo sukcesu, Rudy wkrótce później umiera wskutek obrażeń, jakie odniósł podczas bestialskich przesłuchań. Jednak bohater odchodzi w spokoju ducha, otoczony przez przyjaciół, którzy ryzykowali dla niego życie, dając dowód siły swego uczucia wobec niego. Książka ta pokazuje nam, że dla przyjaciela potrafimy wszystko poświęcić, mimo wszystkich przeszkód, jakie napotykamy, zawsze stawiamy go na pierwszym miejscu i w niektórych sytuacjach – jesteśmy gotowi oddać nawet za niego życie.                   Z moich rozważań wynika, iż przyjaźń jest jedną z najważniejszych i najbardziej potrzebnych wartości w życiu człowieka. Bez niej ludzie są nieszczęśliwi, czują pustkę i zamykają się w sobie. Dlatego, gdy już znajdziemy osobę, którą będziemy mogli nazwać przyjacielem, musimy o nią dbać i troszczyć się bez względy na cenę. Dzięki przyjaźni potrafimy przezwyciężyć każdą życiową trudność, mamy pewność, że mamy osobę, dla której jesteśmy najważniejsi i której możemy ufać.