Doskonały polski reżyser, Krzysztof Kieślowski postanowił za pomocą sztuki filmowej jeszcze raz przekazać współczesnym ludziom najważniejsze przykazania. Stworzył cykl dziesięciu filmów, z których każdy jest próba interpretacji jednego z Bożych przykazań. Dzięki nietypowej formie i metaforycznym opowieściom ze świata ludzi końca XX wieku, reżyser jeszcze raz tłumaczy sens dekalogu.

,,Dekalog I" dotyczy pierwszego przykazania: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Współcześni ludzie zazwyczaj odczytują je jako przestrogę przed innymi wyznaniami. Uważają, że jeżeli deklarują się jako katolicy, nie wierzą w Buddę czy Allacha, to już wypełniają to przykazanie. Tymczasem mistrz kina stawia przed nimi sprawę innego, nietypowego boga. Jest nim komputer.

Młody człowiek wierzy, że wszystko da się obliczyć za pomocą odpowiednich działań matematycznych. Nie wierzy w świat pozazmysłowy. Dla niego istnieje tylko to, co da się udowodnić w naukowy sposób. Najdoskonalszą rzeczą jest dla niego komputer. To on urasta do rangi boga, który wszystko może przewidzieć i obliczyć. Niestety w bardzo bolesny sposób przekonuje się o niepoprawności takiego rozumowania.

Jako troskliwy ojciec oblicza wytrzymałość lodu na zamarzniętym jeziorze. Jego syn ma tam sprawdzić swoje łyżwy. Matematyk jest przekonany, że nic złego nie może się stać. Obliczył wytrzymałość lodu i stwierdził, że wytrzyma on znacznie większy ciężar niż waga jego synka. Niestety pewne okoliczności spowodowały, że jego obliczenia były błędne. Lód załamał się, chłopiec wpadł do jeziora i utonął.

Młody ojciec w bardzo dotkliwy sposób przekonał się, że o losie człowieka nie decyduje komputer. Uzmysłowił sobie, że są takie rzeczy, których nie da się wyliczyć za pomocą nawet najbardziej skomplikowanych równań. O tym co ma być decydują siły wyższe, bo tylko w ten sposób da się wytłumaczyć tragedię, która go spotkała. Oprócz świata materialnego istnieje jeszcze inny, ważniejszy świat ducha. Przywiązanie do rzeczy materialnych i jednoczesne zaniedbywanie wiary w Boga może doprowadzić do tragedii.

Opowieść Kieślowskiego nie jest jednak tylko prostym moralizatorskim obrazem. Po jej obejrzeniu w głowie odbiorcy rodzi się cała masa trudnych pytań. Zastanawiamy się dlaczego Bóg, który jest dobrym ojcem tak dotkliwie karze niewierzącego człowieka? Dlaczego odbiera życie niewinnemu, małemu chłopcu?

Możemy zastanawiać się nad tym, czy i w naszym życiu nie ma ,,bogów", których stawialibyśmy nad Boga Ojca? Czy również nas może spotkać tak straszna kara? Po obejrzeniu filmu Kieślowskiego na pewno każdy będzie się starał przemyśleć te problemy.

Uważam, ze znajomość filmów Kieślowskiego powinna być obowiązkiem każdego młodego człowieka. Tak jak nakazane jest nam przeczytanie książek wchodzących w skład narodowego dziedzictwa, tak i obejrzenie pewnych filmów wybitnych twórców powinno być nam nakazane. Jeżeli miałabym ustalać listę ,, filmowych lektur obowiązkowych" to dzieła Krzysztofa Kieślowskiego z całą pewnością by się na niej znalazły.

Dzięki ,,Dekalogowi" możemy sobie uzmysłowić, że kino to nie tylko znakomita rozrywka, ale też sztuka, która przekazuje podstawowe prawdy moralne i zmusza do refleksji.