„Wujek Karol. Kapłańskie lata papieża” jest to książka Pawła Zuchniewicza, która jest kontynuacją cyklu o życiu

Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II. Książka wydana została w Warszawie w 2007 roku przez wydawnictwo „Proszyński i S-ka”.

Jest to powieść biograficzna, która opowiada o życiu Karola Wojtyły po powrocie z Rzymu (gdzie studiował) do Polski. W kraju został skierowany do pierwszej parafii, która znajdowała się w Niegowici. W niedługim czasie został uznany za niezwykłego kapłana, dlatego też przeniesiono go do parafii św. Floriana w Krakowie. Wojtyła miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, z którą często się spotykał i wyjeżdżał na różne obozy czy wycieczki. Kapłan prowadził również wykłady z etyki na Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wakacji w 1958 roku Karol Wojtyła dostał nominację na biskupa pomocniczego arcybiskupa. Książka kończy się informacją o wyborach na papieża Jana XXIII. Organizatorem wyborów miał być Sobór Powszechny, w których miał uczestniczyć biskup z Polski czyli Karol Wojtyła.

Paweł Zuchniewicz wspaniale opisał życie papieża. Ta książka powinna być inspiracja młodego pokolenia, dlatego też zachęcam do jej czytania.