Moim zdaniem „zamienić się w słuch” to znaczy bardzo uważnie kogoś słuchać, nie interesować się w tym momencie niczym więcej.