Malarz ukazał noc. Świadczy o tym ciemnogranatowe niebo i szare chmury oraz szary cień na ziemi.