spełniają – mają, dostają, zając, jajo

chcesz – wiesz, gdzież, jeż, też

zdarzyć – zważyć, prażyć, marzy, przydarzy

wierz – chcesz, zwierz, mkniesz