kto, gdzie, kiedy, w jakim celu, kogo, jak

Kto zorganizował piknik na Dzień Matki?

Gdzie odbył się piknik na Dzień Matki?

Kiedy odbył się piknik zorganizowany przez dzieci z IV A?

W jakim celu dzieci z IV A zorganizowały piknik?

Kogo dzieci zaprosiły na piknik?

Jak wyglądały prezenty dla zaproszonych mam?