Osoba mówiąca w wierszu, czyli podmiot liryczny, to dorosły mężczyzna. Można się tego domyśleć, ponieważ przedstawia swoją żonę. Mówi „rozgość się”, zatem zwraca się do kogoś, kto go odwiedził. Jest to chyba ktoś, kogo lubi, ponieważ mówi do niego „serdeczny”.