W tym fragmencie powieści o wydarzeniach opowiada narrator mówiący w pierwszej osobie. Używa form takich, jak: „oblałem”, „nie powinienem”, „gdybym mógł”, które wskazują, że jest chłopcem. Jest także uczniem („dziś ma geografii mieliśmy sprawdzian”). Ma dwóch braci: Rodricka i Manny’ego. Pierwszy jest prawdopodobnie starszy od niego, drugi na pewno młodszy.