Wydarzenia prawdopodobne to takie, które mogą się wydarzyć naprawdę, sami możemy stać się ich uczestnikami. Wynika z tego, że w opowiadaniu „Nowa pani” takimi wydarzeniami są na przykład pojawienie się w szkole nowej nauczycielki czy rysowanie przez całą klasę rysunku przedstawiającego szkolne boisko. Również wygląd nauczycielki jest prawdopodobny.

  Wydarzenia nieprawdopodobne to takie, które nie mogą się naprawdę wydarzyć. Nie jest możliwe, żeby nowa nauczycielka umiała rzucać zaklęcia, bo w rzeczywistości magia nie istnieje. Nie można więc posprzątać boiska, używając zaklęcia i rysunku.