Lato - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się wysokimi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na swiat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. Lato astronomiczne rozpoczyna się 22 czerwca w momencie przesilenia letniego i trwa do równonocy jesiennej 23 września. Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.

Przysłowia o lecie:

  • Co się latem rodzi – zimą się przygodzi.
  • Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje.
  • Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera.
  • Kto w lecie próżnuje, w zimie nędzę czuje.
  • Lato zrobi, zima je.