1. W jakich latach rozgrywa się akcja "Kamieni na szaniec"?

a) 1939 - 1945

b) 1939 - 1943

c) 1940 - 1943

d) 1944 - 1945

2. Z jakiego utworu Aleksander Kamiński zaczerpnął tytuł?

a) "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

b) "Smutno mi, Boże" Juliusza Słowackiego

c) "Moja piosnka II" Cypriana Kamila Norwida

d) "Testament mój" Juliusza Słowackiego

3. Główni bohaterowie utworu Kamińskiego to postacie:

a) fikcyjne

b) autentyczne

c) fikcyjne i autentyczne

4. Dopisz pseudonimy do prawdziwych nazwisk bohaterów.

a) Jan Bytnar - ……………………………….

b) Aleksy Dawidowski - …………………….

c) Leszek Domański - ………………………..

d) Tadeusz Zawadzki - ………………………

5. Jak "Rudy" miał na drugie imię?

a) Roman

b) Marek

c) Marian

d) Stanisław

6. Rodzice "Rudego" z zawodu byli:

a) lekarzami

b) nauczycielami

c) sprzedawcami

d) krawcami

7. Uzupełnij:

"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego to "opowieść o wspaniałych ideałach bohaterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafili pięknie …………….. i ……………. ……………… ". 

8. Wyjaśnij, na czym polegała tzw. afera kopernikowska, którą zasłynął "Alek".

………………………………………………………………………………

9. Gdzie "Alek" ukrywał się po "aferze kopernikowskiej"?

………………………………………………………………………………

10. Podaj cztery przykłady akcji Małego Sabotażu.

1) ……………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………

11. Który z bohaterów odznaczał się następującymi cechami charakteru:

a) urodzony przywódca, ambitny - …………………..

b) samotnik, uczuciowy, refleksyjny - ……………….

c) koleżeński, żądny przygód, szczery - ……………..

12. ,,Szare Szeregi" to nazwa:

a) grupy młodzieżowej w ramach tajnej organizacji

b) oddziałów harcerskich wchodzących w skład Armii Krajowej podczas II wojny światowej

c) oddziału tajnej organizacji WAWER

13. Ile flag zdjął "Rudy" z Zachęty?

a) jedną

b) dwie

c) trzy

d) cztery

14. "Fabryka czekolady" znajdowała się w domu:

a) "Rudego"

b) "Alka"

c) "Zośki"

d) "Alka" i "Zośki"

15. Kto należał do "klubu pięciu"?

a) "Zośka"

b) "Alek"

c) "Rudy"

d) żaden z nich

16. Imię ukochanej "Alka" to: 

a) Basia

b) Zosia

c) Maria

d) Halina

17. Na czym polegała Akcja pod Arsenałem?

……………………………………………………………………………………

18. Jakiego przedmiotu nauczał "Zeus"?

a) matematyki

b) biologii

c) historii

d) geografii

19. Dlaczego "Rudy", "Alek" i "Zośka" chcieli przystąpić do tajnej organizacji?

a) chcieli walczyć z wrogiem i pełnić służbę społeczną

b) chcieli pracować gdziekolwiek

c) chcieli przeżyć przygodę i wsławić się bohaterskimi czynami

20. Połącz w pary rodzaje akcji zbrojnych i ich miejsca:

a) odbicie "Rudego" 1) Sieczychy

b) odbicie transportu więźniów 2) Arsenał

c) atak na posterunek żandarmerii 3) Czarnocin

d) wysadzenie mostu 4) Celestynów

21. Przedstaw po jednym argumencie uzasadniającym opinię, że bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego potrafili:

a) pięknie żyć - ……………………………………………………………………

b) pięknie umierać - ………………………………………………………………

22. Wyjaśnij, co oznacza słowo "szaniec"?

……………………………………………………………………………………

23. Napisz, w jakich okolicznościach zginęli:

a) "Rudy" -…………………………………………………………………………

b) "Alek" - …………………………………………………………………………

c) "Zośka" - ………………………………………………………………………

24. Książka "Kamienie na szaniec" ukazała się drukiem w roku:

a) 1943

b) 1944

c) 1945

d) 1946

25. "Kamienie na szaniec" to: 

a) powieść przygodowa

b) opowiadanie fantastyczne

c) powieść historyczna

d) opowieść reportażowa

26. Skąd Aleksander Kamiński zaczerpnął informacje dotyczące wydarzeń opisanych w książce?

……………………………………………………………………………………