Akademia Weltona była wyjątkową szkołą o bardzo wysokim poziomie nauczania, która została założona w 1859r. Było to miejsce przeznaczone dla dzieci z majętnych, amerykańskich rodzin.

Prowadzącym zależało na maksymalnym skupieniu się na nauce, toteż ograniczali oni kontakty uczniów z rodziną, dziewczętami, a nawet rozrywkami. Był oficjalny zakaz posiadania w pokoju radia, przyjmowania niezapowiedzianych gości. Kolejnym punktem regulaminu były mundurki, które każdy uczący się musiał nosić. Nauczyciele nie chcieli, aby ktokolwiek wyróżniał się zbytnio ubiorem, dlatego też zarządzili zakładanie bardzo skromnych, takich samych ubrań. Opiekunowie mieli duże wymagania nie tylko do stroju, ale i do samej nauki. Musieli bardzo dużo się uczyć, aby sprostać stawianym im zadaniom.

Najważniejszymi zasadami szkoły była: "doskonałość", "tradycja", "dyscyplina", oraz "honor". Każdy uczeń znał je doskonale i wiedział, że nie szanowanie tych czterech słów równa się z opuszczeniem tego miejsca.

Mimo tak wielu edukacyjnych zalet, mało który absolwent lub student miał pozytywną opinię na temat Akademii Weltona. Wielkie wymagania, ograniczenia nie zachęcały chłopców do nauki, a wręcz odwrotnie, powodowały, że traktowali to miejsce jako "coś co trzeba przetrwać".