akademia pana kleksa szpak Mateusz. Byl pomocny .  Dobty. Zgodny. Cirpliwy. Madry. Wymawial tylko koncowki wyrazow. Jest czarnym szpakiem.    

                                 ( byl ksiecirm)