Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy oraz bratem Abla. Kain był rolnikiem, Abel zaś pasł owce. Pewnego razu obaj złożyli Bogu ofiary - Kain z plonów ziemi, Abel z owiec. Bóg przyjął ofiarę Abla, Kaina zaś odrzucił. Kain bardzo się rozgniewał i zabił swego brata. Bóg zapytał go: "Gdzie jest Abel?", a Kain rzekł: "Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Bóg mu odpowiedział: "Coś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi; gdy ją uprawiać będziesz, nie da owoców; tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi, ale kto by cię zabił, karany będzie siedmiorako". Kain został ukarany piętnem, przez które nikt go nie mógł zabić. Kain został wygnany na wschód od Edenu, w ziemi Nod. Tam właśnie zbudował miasto Henoch. Nazwa wzięła się od imienia syna Kaina.