Pan Tadeusz jest lekturą, którą każdy Polak powinien przeczytać, ponieważ:

1. Opisuje staropolską gościnność, która w ówczesnych czasach była na bardzo wysokim poziomie, a goście byli zawsze mile widziani i traktowani w szczególny sposób

2. Ukazuje życie ginącego świata szlacheckiego

4. Jest epopeją narodową

5. Wiąże się z przełomowymi chwilami historii narodowej zawarte są w niej szczegółowe opisy autentycznych wydarzeń polskiego narodu

6. Stanowi wzór piękna staropolskiego języka poprzez zwrotki, które składają się zawsze z trzynastozgłoskowych wersów rymujących się ze sobą

7. Jest napisany pięknym malowniczym językiem, zawierającym wiele środków artystycznego wyrazu

8. Zawiera malownicze opisy przyrody, które poprzez zawarte w nich środki artystycznego wyrazu wprawiają nas w nastrój rozmarzenia i pobudzają naszą wyobraźnię, zachowując jednocześnie wszystkie realia fauny i flory

9. Zawiera wiele dawnych polskich tradycji i zwyczajów

10. Zawiera wątek miłosny, w którym to pokazuje różnice dzielące współczesną możliwość wolnego wyboru partnera tudzież partnerki a staropolski zwyczaj wyboru partnera bądź partnerki ze względu na jego pochodzenie i bogactwo