Rodzaje zwyczajów i obyczajów szlacheckich opisanych w "Panu Tadeuszu"

 1. Siadanie do stołu według starszeństwa i klasy
 2. Uroczysty obrzęd zaślubin
 3. Rozstrzyganie sporów szlachecko-magnackich przez specjalne zjazdy
 4. Czarna polewka - jako niezgoda na zamążpójście
 5. Tańcem rozpoczynającym i kończącym uroczystości był polonez
 6. Grzybobranie
 7. Polowanie z nagonką, bigosem i grą na rogu
 8. Staranne prowadzenie gospodarstwa
 9. Rozpoczynanie pracy na polu wraz ze wschodem słońca, kończenie wraz z zachodem
 10. Gościnność gospodarzy
 11. Zakaz pokazywania dziewczyn do lat 14 w towarzystwie
 12. Służenie kobietom przy stole, zaopatrywanie w jedzenie i zabawianie
 13. Wyrażanie szacunku wobec osób starszych, kobiet i rodziców
 14. Pojedynkowanie się
 15. Zwoływanie sejmików szlacheckich
 16. Śpiewanie patriotycznych pieśni