Aleksander hrabia Fredro urodził się 20. czerwca 1793 r. w Surochowie koło Przemyśla jako dziecko Jacka Fredry i Marii z Dembińskich. Pierwsze lata życia spędził w dworku w Beńkowej Wiszni, skąd razem z całą rodziną przeniósł się do Lwowa. Nauki pobierał tylko w domu rodzinnym. W wieku 16 lat zaciągnął się do wojska i brał udział w kampanii napoleońskiej w latach 1813-14. Odznaczył się m.in. w bitwach pod Dreznem czy pod Lipskiem. W 1815 r. opuścił wojsko i wrócił do majątku w Beńkowej Wiszni.

Wkrótce poznał swoją przyszłą żonę, Zofię z Jabłonowskich Skarbkową. Przez długi czas nie mogli wziąć ślubu, ponieważ pierwszy mąż Zofii przez długi czas nie chciał wydać zgody na tzw. "rozwój kościelny". Małżeństwo doszło do skutku dopiero w 1828 r.

Aleksander Fredro angażował się czynnie w życie polityczne i kulturalne swego regionu. Warto wspomnieć, że był członkiem krakowskiej Akademii Umiejętności. Pod koniec życia kupił dworek na Chorążczyźnie we Lwowie, gdzie zmarł 15. lipca 1876 r. po długiej chorobie. Pochowany został w krypcie rodzinnej w Rudkach koło Lwowa.