Lektura pod tytułem "Iliada" pozwala nam poznać wspaniałego bohatera- Hektora, który należał do najmężniejszych, najodważniejszych i najbardziej honorowych z wszystkich w historii. Jego wygląd oraz cechy charakteru zdecydowanie wyróżniały go spośród innych mężczyzn. Obok niego pojawił się również Achilles.

Oboje byli ludźmi wyjątkowej odwagi i honoru, jednak tylko Hektor był szlachetny. Okazało się to podczas ich pojedynku. Okazało się, że ucieczka przed potomkiem Peleusa oraz szybki powrót pokazały, że umiał on przezwyciężać własne słabości i stanąć na wysokości zadania. Zupełnie inny był Achilles, którego słabością była wielka mściwość. Nie uległ błaganiom syna Priama o oddanie jego ciała, aby mogło zostać godnie pochowane. Z premedytacją zbezcześcił je, zapominając o honorze wojownika. Bardzo nie podobała mi się jego postawa. Uważam, że jako prawdziwy rycerz nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Bardziej zainteresował mnie postawa Hektora, który był człowiekiem opanowanym i umiał walczyć według wszelkich zasad etycznych i moralnych.

Już sam fakt, że stanął do walki z takim przeciwnikiem jak Achilles dużo mówi. Uważam, że zasługuje on na miano wzorca wojownika.