Związkiem frazeologicznym nazywany połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które mają utrwalone w użyciu stałe znaczenie. Jednym z największych źródeł związków frazeologicznych jest mitologia grecka. Frazeologizmy mitologiczne nazywamy inaczej mitologizmami. Oto najbardziej znane z nich:

 - prometejski bunt - w mitologii greckiej sprzeciw wobec boga Prometeusza, który wykradł ogień, by dać go śmiertelnikom, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: bunt w słusznej sprawie, często okupiony cierpieniem jednostki dla szczęścia ogółu

- jabłko niezgody - w mitologii greckiej przyczyna poważnej kłótni między trzema boginiami, Herą, Ateną i Afrodytą; bogini Eris sprowokowała konflikt rzucając między nie jabłko z napisem "dla najpiękniejszej", znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: czynnik wywołujący spór

- koń trojański - w mitologii greckiej drewnianego koń pomysłu Odyseusza, w którym ukryci byli żołnierze armii greckiej dzięki czemu dostali się za mury Troi i pokonali ją, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: podstęp, fałsz, niebezpieczny dar, ukryte niebezpieczeństwo

- męki Tantala - w mitologii greckiej król Tantal został skazany na wieczny głód i pragnienie, po tym, jak chciał sprawdzić, czy bogowie faktycznie są wszechwiedzący i poczęstował ich potrawą sporządzoną z ciała syna, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: niezaspokojone pragnienie czegoś, wielkie cierpienie

- pod Egidą - w mitologii greckiej Zeus wykonał ze skóry kozy Amaltei ochronną tarczę, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: pod patronatem, opieką

- złote runo - w mitologii greckiej wyprawa tzw. argonautów do Kolchidy po złote runo czarodziejskiego baranka, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: szczęście, coś cennego ale trudnego do zdobycia

- szata (koszula) Dejaniry - w mitologii greckiej podstęp centaura Nessosa, który chcąc zemścić się na Heraklesie, polecił jego żonie swoją krew jako środek na zapewnienie jej miłości męża na wieki. Nasączyła koszuli Heraklesa krwią Nessosa wywoływało u niego straszne męki, od których uwolnili go dopiero bogowie, ofiarowując mu nieśmiertelność, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: przywiązanie, które powoduje cierpienie i ból.

 - puszka Pandory - w mitologii greckiej zesłana przez bogów na ziemię Pandora otrzymała od nich w posagu puszkę. Wbrew ostrzeżeniom, została ona otwarta i uwolniło się zamknięte w niej zło, nieszczęście, plagi, choroby, które do dziś dnia nękają ludzkość, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: źródło nieszczęść i kłopotów, które się nagle ujawnia

- pępek świata - w mitologii greckiej i tradycji starożytnej za środek wyobrażonego mitologicznie świata uznawano świątynię w Delfach, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: najważniejsza osoba, rzecz

- pięta Achillesa - w mitologii greckiej bogini morska Tetyda, matka Achillesa, aby zapewnić synowi nieśmiertelność, zanurzyła jego ciało w Styksie (rzeka umarłych) uodporniając je tym samym na wszelkie rany. Trzymała go jednak za piętę, która pozostała nieochroniona, znaczenie frazeologizmu rozumiane przenośnie: słaby punkt, słaba strona