Anakreont przeszedł na zawsze do historii literatury i nie tylko. Jak długo ludzie będą kochać wesołe biesiady, w których radość będzie sprowadzała się nie tylko do kwestii konsumpcji, tak długo będą pamiętać o Anakreoncie, nawet nie umiejąc wymienić go z imienia.

Anakreont - kim był?

Anakreont był greckim poetą lirycznym. Pochodził z Teos w Azji Mniejszej. Ok. 545 p.n.e., uciekając przed Persami, osiedlił się w Abderze w Tracji, której najprawdopodobniej był współzałożycielem. Następnie prowadził życie poety dworskiego: najpierw był to dwór Polikratesa na Samos. W jakiś czas potem Anakreont powędrował na dwór Hipparcha, syna Pizystrata, w Atenach, gdzie spotkał Symonidesa z Keos.

W dalszych latach swego życia tworzył na dworze Echekratesa w Tesalii. Pisząc, Anakreont używał dialektu jońskiego. Znany był jako autor pieśni miłosnych i biesiadnych, pisanych w różnych miarach wierszowych. Tworzył też elegie, epigramaty, dał się utrwalić w pamięci ludzkiej jako twórca poezji jambicznej. Istniało aż pięć ksiąg aleksandryjskiego wydania jego utworów, ale zachowały się z nich jedynie fragmenty. 

W wydaniu polskim znamy je m.in. z Antologii liryki greckiej(1955) oraz Anakreonta i anakreontyków. Anakreont już za życia zyskał uznanie i popularność, o czym świadczy choćby bicie monet z jego podobizną.

Anakreont - ojciec gatunku

Od jego imienia pochodzi nazwa anakreontyk. To typ wypowiedzi literackiej o tematyce biesiadnej, często wesołej lub rubasznej, sławiącej uroki życia, zachwalającej m.in. uroki miłości, jednak w sposób żartobliwy. 

To Anakreont właśnie ukształtował styl i miarę wierszową tego typu utworu. Należy bowiem pamiętać, że anakreontyki, choć pozornie treściowo mało wyszukane, są dopracowane formalnie. Do wzorcowych, najbardziej znanych utworów Anakreonta, należą Przynieś nam tu czarę, chłopczeoraz Słodki bój.