Polska

Świat

1 IX 1939- niemiecka agresja na Polskę

1-7 IX 1939- obrona Westerplatte

7-10 IX 1939- bitwa o Wiznę- " Polskie Termopile"

9-12 IX 1939- bitwa nad Bzurą

17 IX 1939- napaść ZSRR na Polskę

28 IX 1939- kapitulacja Warszawy

2-5 X 1939- ostatnia bitwa w wojnie obronnej( bitwa pod Kockiem)

12 X 1939- utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

30 IX 1939- powołanie rządu gen. Władysława Sikorskiego

29 X 1939- W. Mołotow i J. Ribbentrop podpisali w Moskwie traktat o granicach i przyjaźni

3 IX 1939 - Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom

30 XI 1939- początek wojny ZSRR z Finlandią tzw. wojna zimowa

II 1940- początek akcji deportacyjnych z ziem zajętych przez ZSRR

26 II 1940 - powołanie Politycznego Komitetu Porozumiewawczego przy Związku Walki Czynnej

30 V 1940 akcja AB ( aresztowania intelektualistów polskich)

12 III 1940- pokój z Finlandią

IV i V 1940- zamordowanie polskich oficerów W Katyniu, pod Charkowem i w Miednoje

9 IV 1940- zajęcie przez Niemcy Danii i atak na Norwegię

10 VI 1940- kapitulacja Norwegii

14 V 1940 - zajęcie Holandii

28 V 1940- kapitulacja Belgii

22 VI 1940- kapitulacja Francji

12 VII 1940 - powstanie uzależnionego od Niemców państwa Vichy

3 VIII 1940- włączenie republik nadbałtyckich do ZSRR

8 VIII-6 X 1940 bitwa o Anglię

27 IX 1940- Pakt Trzech: Niemcy , WłochyJaponia

28 X 1940- 20 V 1941 -wojna na Bałkanach

30 VII 1941- układ Sikorski- Majski (porozumienie polsko-radzieckie)

27/28 XII 1941-zrzucenie pod Warszawą tzw. pierwszej Grupy Inicjatywnej z Moskwy

13 IV 1941 - akt o nieagresji z Japonią zawarty przez ZSRR

22 VI 1941- atak Niemców na ZSRR

14 VIII 1941- Karta Atlantycka

IX-X 1941- oblężenie Moskwy - porażka Niemców

7 XII 1941 - atak na Pearl Harbor- przystąpienie USA do wojny

5 I 1942 - powstanie PPR

14 II 1942- ZWZ przekształcony w Armię Krajową

III- VIII 1942 ewakuacja armii polskiej z ZSRR do

Iranu

XII 1942 powstaje Rada Pomocy Żydom (" Żegota")

1 I 1942- Karta Narodów Zjednoczonych

XI 1942- bitwa pod Stalingradem- wygrana dla Rosjan

2 XI 1942- klęska Niemców pod El-Alamein

11 XI 1942- wkroczenie wojsk niemieckich do Vichy- dotychczas nie okupowanej części Francji

12/13 IV 1943- odkrycie grobów katyńskich

19 IV 1943 - wybuch powstania w warszawskim getcie

30 VI 1943- aresztowanie twórcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego "Grota"

4 VII 1943- katastrofa gibraltarska- śmierć gen. W. Sikorskiego

2 II 1943- zlikwidowanie w kotle stalingradzkim armii niemieckiej

28 XI- 1 XII 1943 konferencja w Teheranie