W Stanach Zjednoczonych u progu XIX w. ścierały się dwie tendencje. Pierwszą z nich było przywiązanie każdego stanu do samodzielności i autonomii, a drugą występujące czynniki integracyjne. Taka sytuacja doprowadziła do wybuchu wojny secesyjnej.

Terytorium Stanów Zjednoczonych zostało w XIX w. zwiększone poprzez zakup od innych państw nowych ziem, tak dołączono: Luizjanę, Florydę, Dakotę, Oregon, Arizonę i Alaskę oraz dzięki zdobyciu nowych obszarów w wyniku prowadzonych działań zbrojnych: Teksas, Kalifornia, Nowy Meksyk.

W pierwszej połowie XIX w. narastały konflikty między Południem, które opierało się na rolnictwie i niewolnictwie i Północą, gdzie rozwijał się przemysł oraz narastał sprzeciw wobec niewolnictwa.

Stan Zjednoczone wyrosły na państwo wielonarodowościowe i wielowyznaniowe, w którym wzrastała gwałtownie liczba ludności, a rdzenna ludność kontynentu północnoamerykańskiego - Indianie - była zamyka w rezerwatach.

W latach 1821-2 został zawarty kompromis w Missouri, w którym została wyznaczona granica między stanami wolnymi a stanami popierającymi niewolnictwo.

Północne stany utrzymywały się z przemysłu górniczego, ciężkiego, stoczniowego i metalurgicznego. Przemysłowcy chcieli wprowadzenia ceł ochronnych na towary sprowadzane z Europy, co ułatwiłoby zbyt ich własnych towarów. Na Północ przybywało najwięcej przybyszów z Europy, tam też rozwinął się ruch abolicjonistów, który domagał się zniesienia niewolnictwa, a największe wpływy miała partia republikańska. Rodziny mieszkające na Północy utrzymywały się z pracy członków rodziny.

Na Południu natomiast dominowało rolnictwo. Na tych terenach znajdowały się wielkie plantacje m.in. bawełny, których właściciele wykorzystywali do pracy czarnych niewolników. Arystokracja opowiadała się za utrzymaniem niewolnictwa, a największe wpływy na Południu miała partia demokratyczna.

Te różnice doprowadziły do wybuchu wojny secesyjnej. W 1860r. prezydentem Stanów Zjednoczonych został wybrany Abraham Lincoln z partii republikańskiej, który był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa. To sprawiło, że siedem stanów wystąpiło z Unii i założyło Skonfederowane Stany Ameryki. Stolicą utworzonego państwa było Richmond, a prezydentem został Jefferson Davis.

Za początek wojny secesyjnej uważa się zdarzenie, które miało miejsce w porcie w Charleston. W 1861r. z Unii wystąpiły kolejne cztery stany. W 1863r.Lincoln ogłosił zniesienie niewolnictwa. Po początkowych sukcesach Konfederatów (Południa), po bitwie od Gettysburgiem szala zwycięż zaczęła przechylać się na stronę Unii (Północy). Armia północna odnosiła kolejne sukcesy pod wodzą generałów: Granta i Shermana.

Wojna została zakończona 9 kwietnia 1865r. kapitulacją konfederatów.