Wojna partyzancka jest formą walki zbrojnej jednej z walczących  stron, polegająca na działaniach nieregularnych, czyli:

  • odwroty
  • przemarsze

Jest stosowana przy poparciu ludności i jest skierowana przeciwko okupantowi. Działania partyzantki to szybkie ataki nękające. Przeprowadza się je z ukrycia  poprzedzając je przygotowaniem zasadzek na przeciwnika.

Taki charakter walk - wojnę partyzancką zastosowali Polacy walcząc w Powstaniu Styczniowym ( 1863 rok )