Dokonania Kazimierza Wielkiego:

- zbudował pierwszy uniwersytet (w Krakowie) - 1364 r. 

- umocnił i powiększył terytorium państwa polskiego

- „Zastał Polskę drewnianą, a zastawił murowaną”

- zbudował wiele miast, zamków, murów warownych

- wprowadził jednolitą walutę

- wprowadził sądy i jednolite prawo