1410- Zwycięstwo Polaków mad Krzyżakami pod Grunwaldem

1454- 1466 - wojna trzynastoletnia z zakonem

1450-wynalezienie druku przez Jana Gutenberga

1453- Turcy zdobywają Konstantynopol

1492-odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

1517- początek reformacji i wystąpienie Marcina Lutra

1525-Hold Pruski i Wojna chłopska (w Niemczech)

1569-Unia Polsko-Litewska, powstaje Rzeczpospolitej Obojga Narodów

1573- Henryk Walezy pierwszym królem elekcyjnym

1605-zwyciectwo Jana Karola Chodkiewicza pod Kircholmem (Polacy około 4000 Szwedzi 12000)

1609-zwyciestwo Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem (Polacy około 10000 Rosjanie 30000)

1618- 1648 - wojna trzydziestoletnia w Europie

1619-kleska Stanisława Żółkiewskiego w bitwie z Turkami pod Cecorą

1620-Zwyciesto Jana Karola Chodkiewicza nad Turkami pod Chocimiem

1627-Zwyciestwo Stanisława Koniecpolskiego nad Szwedami pod Trzcianą

1648-Wybuch powstania Kozaków pod wodza Bohdana Chmielnickiego

1652-Władyslaw Siciński pierwszy raz zerwał sejm Liberum Veto

1655-1660-potop szwedzki

1655- grudzień -Obrona Jasnej Góry

1660- pokój w Oliwie kończący potop szwedzki

1673-zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego nad armią turecka pod Chocimiem

1683-zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem

1697- królem Polski August II Mocny

1700-1721- wojna północna

1733- królem Polski August III Sas

1764-krolem Polski zostaje Stanisław August Poniatowski

1768- 1772 -Konfederacja barska

1772-pierwszy rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria)

1773-powstanie Komisji Edukacji Narodowej w skrócie KEN

1776-Deklaracja Niepodległości, powstanie Stanów Zjednoczonych

1789-Wielka Rewolucja Francuska

1788-1791- działalność Sejmu Wielkiego

1791-Konstytucja 3-go Maja,

1792-1793- konfederacja targowicka

1792- wojna polsko-rosyjska

1793- II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)

1794-powstanie kościuszkowskie

1795-III rozbiór Polski

1797-powstanie Legionów Polskich we Włoszech

1799- przejęcie władzy przez Napoleona Bonapartego we Francji

1807-utworzenie Księstwa Warszawskiego

1815-kongres Wiedeński, powstaje Królestwo Polskie pod zwierzchnictwem Rosji

1830-1831 powstanie listopadowe

1848-Wiosna Ludów

1860-zjednoczenie Włoch

1861-1865-wojna secesyjna w USA

1863-64 powstanie styczniowe

1867-przeksztalcenie Cesarstwa Austryjackigo w Cesarstwo Austro-Węgierskie

1870-zjednoczenie Niemiec pod przewodnictwem Prus