1. Przyjmuje się, że okres starożytności kończy się wraz z upadkiem zachodniego cesarstwa rzymskiego, który dokonał się w 476 r. po zajęciu Rzymu przez barbarzyńskiego władcę Odoakra

2. Jest kilka dat, które uznaje się za granicą pomiędzy średniowieczem a epoką nowożytną. Każda z nich ma poważne uzasadnienie

1450 r. - wynalazek druku dokonany przez Gutenberga. Zwiększyła się w obiegu ilość egzemplarzy książkowych. W związku z tym książka stała się tańsza i dostępna dla większej ilości osób. Wiedza zawarta w książkach przestała być dostępna tylko elitom

1453 r. - zdobycie Konstantynopola przez Turków. Upadł ostatni spadkobierca starożytnego Cesarstwa Rzymskiego - Cesarstwo Bizantyjskie. W Europie pojawił się nowy podmiot polityczny - Turcja, która w znacznym stopniu będzie oddziaływać na stosunki na Starym Kontynencie

1492 r. - Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Zmiana optyki w postrzeganiu otaczającego świata. Zmiana szlaków handlowych.

1517 r. - Wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji. Podważenie pozycji Kościoła Katolickiego, którego dominacja była kluczowa dla średniowiecza.