Skalą mapy - nazywamy stosunek określonego odcinka na mapie w stosunku do odpowiadającego mu odcinka w terenie ( lub w stosunku do rzutu owego odcinka na płaszczyznę bądź powierzchnię kulistą).

Rodzaje skal stosowanych na mapach:

  • skala liczbowa, zapisana w postaci np. 1:700 000; 1: 2 000 000;
  • skala mianowana, zapisana w postaci np. 1 cm - 1 km,
  • skala liniowa - pod postacią podziałki graficznej,
  • skala transwersalna - rodzaj podziałki liniowej - podziałka złożona.

Aby określić skalę mapy można wykorzystać na stepujące sposoby:

  • w oparciu o opis z mapy siatki kilometrowej;
  • w oparciu o długość liniową stopnia lub minuty szerokości geograficznej;
  • dzięki porównaniu mapy z inną, której skala jest nam znana;
  • za pomocą porównania mapy ze zdjęciem lotniczym, którego skala jest nam znana;
  • można ją ustalić poprzez zapoznanie się z realną wielkością terenową.