Mapa to rysunek powierzchni Ziemi, ujęty w dwóch wymiarach, zmniejszony w odpowiedniej skali oraz uogólniony, a treść przedstawiona jest poprzez umowie określone graficzne symbole.

Mapa zawiera trzy podstawowe grupy elementów:

 1. Matematyczne
  • Określony punkt nawiązania
  • Skala mapy
  • Odwzorowanie kartograficzne

2. Geograficzne:

 • Fizjogeograficzne: szkic linii brzegowej, ukształtowanie przedstawianej powierzchni, jej budowa geologiczna, elementy wodne, występujące zjawiska klimatyczne oraz środowisko przyrodnicze.
 • Administracyjne: wytwory działalności człowieka w sferze podziału przestrzeni
 • Uzupełniające: podpisy obiektów, mogące mieć postać literowych lub cyfrowych.

3. Pozaramkowe:

 • Tytuł mapy
 • Wyjaśnienie znaczenia symboli umownych
 • Legenda mapy
 • Oznakowanie współrzędnych geograficznych.

Główne cechy charakterystyczne mapy to jej generalizacja, polegająca na uogólnieniu treści, umowność oznakowania oraz wymierność (odpowiednie odwzorowanie za pomocą przyjętej skali).