Odwzorowanie kartograficzne jest to sposób przedstawiania powierzchni kuli ziemskiej na mapie. Polega na tym, że każdemu punktowi na mapie odpowiada określony punkt na poziomej powierzchni Ziemi. Odwzorowanie wykonuje się na bazie siatki kartograficznej, czyli układzie południków i równoleżników przedstawionych na mapie. Siatka ta jest obrazem siatki geograficznej, czyli rzeczywistego układu południków i równoleżników na kuli ziemskiej.

Ze względu na przedstawione na mapie zniekształcenia wyróżnia się:

  • odwzorowania wiernokątne - odkształcenia na tych odwzorowaniach są jednakowe we wszystkich kierunkach, dzięki czemu kąty (kierunki) na mapie odpowiadają tym w rzeczywistości,
  • odwzorowania wiernopowierzchniowe- są to odwzorowania, które wiernie przedstawiają pola powierzchni figur,
  • odwzorowania wiernoodległościowe- są to odwzorowania wiernie przedstawiające odległości w pewnych kierunkach,
  • odwzorowania dowolne - są to odwzorowania nie zachowujące ani wierności kątów, ani powierzchni, ani odległości.

Ze względu na zastosowaną powierzchnię wyróżnia się:

  • odwzorowania płaszczyznowe - południki w tych odwzorowaniach są liniami prostymi a równoleżniki okręgami współśrodkowymi (służą do przedstawiania obszarów okołobiegunowych),
  • odwzorowania stożkowe - południki są tu liniami prostymi a równoleżniki łukami (służą do przedstawiania państw i kontynentów),
  • odwzorowania walcowe - południki i równoleżniki są liniami prostymi, które przecinają się pod kątem prostym (służą do przedstawiania części świata),
  • odwzorowania poprzeczne - południki i równoleżniki, poza środkowymi, są łukami (służą do przedstawiania kontynentów lub części świata).