Wiadomości ogólne:

Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone) jest to kraj położony południowej części Ameryki Północnej (w Ameryce Łacińskiej). Od północy sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi a od południa z Gwatemalą i Belize. Od zachodu opływają go wody Oceanu Spokojnego, a od wschodu Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. Zajmuje powierzchnię ok. 2 mln km². Jego stolicą jest miasto Meksyk, który stanowi jedną z największych aglomeracji miejskich na świecie.

Meksyk dzieli się na 31 stanów i 1 dystrykt federalny, który stanowi stolica kraju.

Liczba mieszkańców kraju wynosi ok. 105 mln, a średnia gęstość zaludnienia - 54 os/km².

Językiem urzędowym jest hiszpański.

Jednostkę monetarną stanowi peso.

Ukształtowanie powierzchni:

Meksyk charakteryzuje się występowaniem rzeźby wyżynno-górskiej. Około 80% jego powierzchni leży powyżej 1 000 m n.p.m. Północną i środkową część kraju zajmuje Wyżyna Meksykańska. Na południu znajdują się góry Sierra Madre, a na południowym-wschodzie - Sierra Madre de Chiapas oraz Wyżyna Chiapas. Wzdłuż wschodnich wybrzeży ciągną się niziny nadmorskie.

Terytorium Meksyku jest obszarem aktywnym sejsmicznie. Przejawem tego są trzęsienia ziemi występujące zwłaszcza w środkowej i południowej części kraju oraz aktywne wulkany, m. in. Orizaba, będący zarazem najwyższą górą kraju o wysokości 5 700 m n.p.m., Popocatepetl (5 452 m n.p.m.) oraz Colima (4 100 m n.p.m.).

Linie brzegowa Meksyku nie jest bardzo urozmaicona. Posiada dwa duże półwyspy - Kalifornijski i Jukatan. W skład Meksyku wchodzą ponadto wyspy: w Zatoce Meksykańskiej - Tiburón, Angel de la Guarda, Carmen, San José i inne, na Oceanie Spokojnym - Cedros, Santa Margarita, archipelag Islas Marías i inne, a na Morzu Karaibskim - Cozumel i inne małe wyspy koralowe.

Klimat:

Klimat Meksyku jest bardzo zróżnicowany i zmienia się wraz z szerokością geograficzną, wysokością nad poziomem morza i oddaleniem od mórz i oceanów. W północnej i środkowej części kraju panuje klimat zwrotnikowy, a w południowej - podrównikowy wilgotny. Największymi opadami cechują się południowe krańce Meksyku, gdzie wynoszą od 2 500 do 4 000 mm rocznie. Nad Oceanem Spokojnym i Zatoką Meksykańską wynoszą 500 - 1 000 mm, na obszarze środkowego Meksyku 200 - 500 mm, a na północnym-zachodzie spadają do 50 - 100 mm.

Warunki klimatyczne zmieniają się także wraz z wyniesieniem n.p.m. Na tej podstawie wyróżnia się piętra klimatyczne: do wysokości 900 - 1 000 m n.p.m. występuje piętro gorące ze średnią roczną temperaturą 21°C - 27°C, do 1 600 - 1 800 m n.p.m. piętro umiarkowane z temperaturą 18°C - 21°C, do 4 000 - 4 500 m n.p.m. piętro chłodne z temperaturą poniżej 18°C oraz na najwyższych szczytach piętro mroźne.

Warunki wodne:

Sieć rzeczną Meksyku stanowią głównie krótkie rzeki o górskim charakterze, z licznymi progami i wodospadami. W większości należą one do zlewiska Zatoki Meksykańskiej. Najdłuższymi z nich są: Rio Bravo del Norte (w USA znana jako Rio Grande), Grijalva, Balsas i Yaqui.

Szata roślinna:

Szata roślinna Meksyku jest bardzo urozmaicona. Około 28% jego obszaru zajmują lasy, które znajdują się zwłaszcza na wschodnim i południowo-zachodnim wybrzeżu oraz w górach. Wschodnie wybrzeże pokrywają lasy kolczaste oraz wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe. Wybrzeże południowo-wschodnie porastają suche lasy kolczaste. Dla obszarów górskich charakterystyczne są lasy typowe dla strefy umiarkowanej.

Na Wyżynie Meksykańskiej i Półwyspie Kalifornijskim występuje roślinność pustynna i półpustynna, z kserofitami, kaktusami i agawami, a w miejscach wilgotniejszych - sawannowa.

Na terenie Meksyku znajduje się 45 parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Świat zwierzęcy:

Świat zwierzęcy Meksyku jest bardzo zróżnicowany. W wilgotnych lasach południowej części kraju mieszkają papugi, jaguary, tapiry i mrówkojady. Na północnych obszarach pustyń i półpustyń spotkać można pancerniki, pumy i kojoty.

Ludność:

Ludność Meksyku jest bardzo zróżnicowana etnicznie. Około 60% mieszkańców stanowią Metysi, 30% Indianie (głównie: Majowie, Aztekowie, Otomi, Zapotekowie i Mistekowie), a około 10% ludność pochodzenia europejskiego.

Dominującą religią jest katolicyzm, który wyznaje ok. 90% społeczeństwa. Poza tym mieszkają tu także protestanci.

Ludność jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Do najgęściej zaludnionych obszarów należy południowa część Wyżyny Meksykańskiej, a do najrzadziej - południowa część Półwyspu Kalifornijskiego, Półwysep Jukatan oraz północne obszary kraju.

Około 75% mieszkańców Meksyku skupia się w miastach.

Przyrost demograficzny kraju jest bardzo wysoki, co przyczynia się do stałego wzrostu liczby ludności.

Gospodarka:

Meksyk jest krajem przemysłowo-rolniczym. W ostatnich latach coraz większe znaczenie w gospodarce zaczyna odgrywać także turystyka.

Obecnie Meksyk stanowi jeden z najszybciej rozwijających się krajów Ameryki Łacińskiej.

Przemysł:

Meksyk posiada bardzo duże zasoby surowców mineralnych. Eksploatuje się głównie: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel kamienny, rudy żelaza, cynku, ołowiu, miedzi, rtęci i antymonu. Ponadto kraj ten jest największym producentem srebra na świecie oraz jednym z największych producentów siarki.

Do najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu Meksyku należą: przemysł petrochemiczny, samochodowy, cementowy, spożywczy, odzieżowy oraz produkcja nawozów sztucznych i włókien syntetycznych.

Rolnictwo:

Rozwój rolnictwa jest ograniczany niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, które sprawiają, iż na północy kraju jest zbyt sucho, a na południu zbyt wilgotno, żeby prowadzić uprawę, a także górzystym ukształtowaniem powierzchni terenu oraz erozją gleb.

Ponad połowa zbiorów Meksyku pochodzi z terenów sztucznie nawadnianych. Do głównych upraw kraju należą: kukurydza, fasola, pszenica, trzcina cukrowa, kakao, kawa i tytoń. Ponadto Meksyk jest największym producentem warzyw, zwłaszcza pomidorów i chili oraz owoców cytrusowych na świecie.

Na terenie kraju prowadzi się także hodowlę bydła, trzody chlewnej, osłów, mułów, kóz i owiec.

Dobrze rozwinięta jest ponadto gospodarka leśna i rybołówstwo.

Handel zagraniczny:

Meksyk prowadzi wymianę towarową głównie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Obecnie stara się uniezależnić gospodarczo od Stanów Zjednoczonych, stąd podpisuje umowy gospodarcze z innymi krajami Ameryki Łacińskiej oraz z Unią Europejską.