Do grupy krajów nadbałtyckich zalicza się Litwę, Łotwę i Estonię. Są to państwa położone w Europie Wschodniej nad Morzem Bałtyckim. Należą do grupy krajów, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego, stąd ich gospodarki dopiero się rozwijają.

Litwa:

Litwa jest krajem położonym w północnej części Europy Wschodniej, graniczącym z Rosją, Polską, Białorusią i Łotwą. Zajmuje powierzchnię 65,2 tys. km². Liczy ok. 3,6 mln mieszkańców. Jego stolicą jest Wilno.

Jest to kraj nizinny i pojezierny. Jego rzeźba ukształtowała się w okresie ostatniego zlodowacenia, stąd tworzą ją rozmaite formy polodowcowe. Najwyższym wzniesieniem Litwy jest Góra Józefowa, której wysokość wynosi 292 m n.p.m.

Litwa jest krajem ubogim w surowce mineralne. Posiada jedynie złoża torfu, żwiru, dolomitów, bursztynów i anhydrytu.

Gospodarka kraju opiera się głownie na rolnictwie, zwłaszcza uprawie zbóż oraz przemyśle, przede wszystkim spożywczym i materiałów budowlanych.

Łotwa:

Łotwa leży w północnej części Europy Wschodniej. Sąsiaduje z Litwą, Białorusią, Rosją i Estonią. Powierzchnia jej terytorium wynosi ok. 64,6 tys. km². Zamieszkuje ją ok. 2,4 mln osób. Stolica państwa mieści się w Rydze.

Łotwa jest krajem nizinnym, ukształtowanym podczas okresów zlodowaceń. Najwyższym punktem jest Gaizinkalns, który wznosi się 312 m n.p.m.

Jest to państwo przemysłowo-rolnicze. Przemysł opiera się głównie na produkcji pojazdów silnikowych i sprzętu telekomunikacyjnego.

Estonia:

Estonia jest krajem położonym w Europie Wschodniej, w jej północnej części. Graniczy z Łotwą i Rosją. Powierzchnia państwa wynosi 45,2 tys. km². Liczba ludności sięga ok. 1,4 mln. Stolicą kraju jest Tallin.

Podobnie jak pozostałe kraje nadbałtyckie Estonia ma nizinną rzeźbę polodowcową. Najwyższym wzniesieniem kraju jest Suur Munamägi - 318 m n.p.m. Do Estonii należą ponadto wyspy, z których największe to: Hiiumaa i Saaremaa.

Estonia jest krajem przemysłowo-rolniczym. Należy do grupy najszybciej rozwijających się krajów Europy. Coraz większe znaczenie w gospodarce państwa zaczynają odgrywać usługi, zwłaszcza bankowość.