Berlin jest stolicą, a zarazem największym miastem Niemiec. Leży nad rzeką Sprewą na obszarze Pojezierza Brandenburskiego i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Zajmuje powierzchnię 883 km². Jego liczba ludności wynosi ok. 3,4 mln osób.

Około 8% mieszkańców miasta stanowią cudzoziemcy, zwłaszcza Turcy, ludność pochodząca z byłej Jugosławii, Polacy, Grecy oraz Włosi.

Berlin podzielony jest na 23 dzielnice, tzw. Bezirke.

Jest ona ważnym ośrodkiem gospodarczym i naukowo-kulturalnym kraju. Rozwija się w nim wiele gałęzi przemysłu, a do najważniejszych z nich należą: przemysł elektrotechniczny i elektroniczny (znajdują się tu zakłady Siemens, Osram, AEG-Telefunken), maszynowy, metalowy, precyzyjny, środków transportu, spożywczy, poligraficzny, chemiczny i odzieżowy. Na wysokim poziomie rozwinięte są usługi, zwłaszcza handel i bankowość. Miasto jest niezwykle ważnym ośrodkiem naukowym. Stanowi największe centrum szkolnictwa wyższego w Niemczech. Znajdują się tu uniwersytety, szkoły sztuk pięknych, muzyczne i ekonomiczne, a ponadto liczne instytuty naukowe, ośrodki badawcze, obserwatoria astronomiczne, planetaria, biblioteki i wydawnictwa. Berlin jest także ośrodkiem kulturalnym i turystycznym. Na jego terenie znajduje się około 70 teatrów, filharmonia, około 75 muzeów oraz liczne galerie. Odbywają się w nim coroczne międzynarodowe festiwale muzyczno-teatralne. Jest także miejscem odbywania się kongresów, konferencji, zjazdów, niezliczonych wystaw i targów.

Berlin jest ponadto największym węzłem komunikacyjnym wschodniej części Niemiec. Biegnie wokół niego autostrada (łącząca się z rozchodzącą się w sześciu kierunkach siecią autostrad), na jego terenie krzyżuje się kilkanaście linii kolejowych, znajdują się tu także 3 porty lotnicze. Wewnątrz miasta system komunikacji stanowi metro, kolej miejska oraz linie autobusowe i tramwajowe. Berlin jest ponadto portem śródlądowym, dzięki rozbudowanej sieci kanałów.

Zabytkowe centrum miasta znajduje się nad rzeką Sprewą, na wschód od Bramy Brandenburskiej. Mieszczą się tu gmachy rządowe, Uniwersytet Humboldta, opera oraz liczne kościoły katedralne.