Nazwa Alaska pochodzi od słowa "alayeska" z języka Atabasków, co znaczy "wielka ziemia na zachodzie". Terytorium to jest jednym ze stanów USA. Jej powierzchnia jest dwukrotnie większa od obszaru Teksasu, a długość linii brzegowej dłuższa niż pozostałej części Stanów Zjednoczonych. Znajduje się tutaj ponadto większość najwyższych szczytów Ameryki (z wyjątkiem trzech).

Na krajobraz Alaski składają się rozległe pola lodowe, tundra, bujne lasy, głębokie fiordy i czynne wulkany. Charakterystycznymi zwierzętami tego obszaru są niedźwiedzie brunatne, wilki, łosie, z ptaków - bieliki amerykańskie, a z ryb - łososie

Alaskę zamieszkuje jedynie 570 000 ludności. Większość, to ludność napływowa (zaledwie 20% mieszkańców urodziła się w tym stanie). Aż 40% ludności mieszka w Anchorage. Indiańska ludność rdzenna stanowi 86 000 osób.

Alaska, nazywana często "ostatnią rubieżą", przypomina nieco XIX-wieczny Dziki Zachód. Przyczyną osiedlania się na tych terenach były na początku XX wieku złoto, drewno i ryby , obecnie - ropa naftowa.

Klimat Alaski należy do klimatów okołobiegunowych. Średnia temperatura powietrza wynosi od -30ºC w zimie do -10ºC w lecie. Miasta leżące na północy stanu (np. Barrow) przez około 84 dni w roku pozbawione są dopływu światła słonecznego. Do najcieplejszych regionów stanu należą te położone na południowym-wschodzie i półwyspie Kenai. Posiadają one wilgotniejszy i cieplejszy klimat morski, w którym spada więcej deszczu niż śniegu.

Alaska była najwcześniej zaludnionym obszarem Ameryk Północnej i Południowej. Przypuszcza się, że pierwsi ludzie dotarli do niej już ok. 40 000 lat p. n. e. przez pomost lądowy łączący brzegi obecnego Morza Beringa. Pierwszych osadników dzieli się na 4 grupy: Aleutów, Atabasków, członków rodu Tlingit oraz Eskimosów. Wznosili oni lodowe domy, tzw. igloo, które najczęściej stanowiły tymczasowe schronienie w trakcie polowań. Tereny Alaski są zamieszkałe przez potomków tych plemion po dziś dzień. Rzadko jednak zachowują tryb życia przodków. W większości zasymilowali się z europejskimi osadnikami.

Pierwszym białym człowiekiem, który przybył na Alaskę był Duńczyk Vitus Bering. Żeglował on pod banderą rosyjską, a w roku 1741 dopłyną do Przylądka Księcia Walii. Nie dożył jednak powrotu do Rosji. Jego załoga natomiast rozgłosiła w kraju, że w wodach przybrzeżnych nowo odkrytego lądu żyją liczne morskie wydry i norki, z których futra można robić futrzane czapki. Od tej pory Rosjanie, później także Brytyjczycy i Hiszpanie, zaczęli przybywać na te tereny i zmuszać Aleutów do polowania na te morskie stworzenia. Doprowadziło to do tego, że w 1799 r. kolonie wydr zostały zdziesiątkowane.

W latach 60-tych XIX w. Rosja, która borykała się z licznymi problemami gospodarczymi, postanowiła sprzedać Alaskę Stanom Zjednoczonym. Sekretarz stanu William Seward kupił ją 18.X.1867 r. za kwotę 7 mln dolarów, czyli za mniej niż 2 centy za akr. Transakcję tą określano w Stanach jako "szaleństwo Sewarda", a Alaskę jako "lodownię Sewarda". Jednak bardzo szybko Alaska okazała się najlepszą, jak dotąd inwestycją Ameryki. W 1880 roku w Juneau na Alasce odkryto złoto, w 1898 r. znaleziono je również w okolicach Nome nad cieśniną Beringa, a w 1902 r. - niedaleko Fairbanks. W 1912 r. ziemie te ustanowiono tzw. Terytorium Alaski, które w roku 1959 przemianowano na 49 stan USA.

W 1942 r., po zbombardowaniu przez Japończyków Dutch Harbor i ich wkroczeniu na dwie wyspy na Aleutach, rząd amerykański rozpoczął militaryzację Alaski. Jego pierwszym krokiem było wybudowanie szosy łączącej terytorium stanu z USA.

Największym okresem rozkwitu gospodarczego Alaski były lata 70-te, po odkryciu złóż ropy naftowej w zatoce Prudhoe u wybrzeży Morza Arktycznego i wybudowaniu rurociągu transalaskiego. Obecnie około 85% dochodów Alaski pochodzi z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Gospodarczo Alaska znajduje się obecnie w fazie przejściowej - niegdyś dochodowy przemysł drzewny i rybołówstwo, ustępują obecnie miejsca turystyce, która stała się drugim w kolejności źródłem dochodu stanu. Do tej pory kontrowersje budzi problem najlepszego wykorzystania ziem Alaski.