Handel zagraniczny jest zazwyczaj prowadzony po to by mogła zaistnieć wymiana niezbędnych surowców oraz towarów czy usług. Właśnie handel zagraniczny naszego kraju dotyczy: obrotów towarowych, dalej usług transportowych, czy usług budowlanych, czy też usług technicznych, dalej usług bankowych, czy współpracy naukowo-technicznej oraz kulturalna, czy wreszcie ruchu turystycznego. Określenie bilans handlowy jest to wartości wszystkich towarów po uwzględnieniu finansowych należności i zobowiązań w ogólnym zestawieniu importu oraz eksportu; bilans handlowy jest dodatni (gdy mamy przewagę eksportu, zaś jest ujemny przy przewadze importu oraz zrównoważony gdy mamy równowagę importu oraz eksportu. Natomiast saldem handlu zagranicznego jest- różnica między ilością eksportu oraz importu na określony czas. Ogólna struktura gospodarcza w handlu zagranicznym dla wszystkich państw zależy przede wszystkim od typu powiązań gospodarczych, politycznych a ostatnio uległa dużym zmianom.