"Bitwa o handel"-w 1947 r.  w celu ograniczenia i wyeliminowania sektora prywatnego, którego istnienie miało według PPR grozić odrodzeniem się kapitalizmu, władze komunistyczne pod pretekstem walki ze wzrostem cen i spekulacją przejęłykontrolę nad handlem hurtowym i detalicznym; w konsekwencji dwukrotnie zmniejszyła się ilość sklepów, a na rynku zaczęło brakować towarów, szczególnie tych codziennego użytku.