Afryka jest kontynentem bogatym w surowce mineralne. Ocenia się, iż posiada 30% światowych zasobów surowców. Należą do nich:

 • platyna (ok. 80% światowych zasobów),
 • chrom (ok. 80%),
 • fosforyty (ponad 70%),
 • złoto (ponad 50%),
 • kobalt (ok. 50%),
 • diamenty (ok. 50%),
 • uran,
 • miedź,
 • cyna,
 • cynk,
 • ołów,
 • mangan,
 • boksyty,
 • magnezyt,
 • tytan,
 • węgiel kamienny,
 • ropa naftowa,
 • gaz ziemny.

Wiele złóż afrykańskich nie jest eksploatowanych ze względu na braki techniczne, nierozwiniętą infrastrukturę i brak rodzimych kapitałów. Wobec tego, mimo ogromnej zasobności w bogactwa naturalne jest to najbiedniejszy kontynent na Ziemi.

Najbogatszym w złoża obszarem jest Afryka południowa. Tu także, w RPA, prowadzi się ich eksploatację.