• Żelazo - jest matecznym pierwiastkiem, posiadającym biało - srebrzystą barwę. Pobiera się go z ród, miedzy innymi rud hematytowych i magnetytowych, na których możemy zaobserwować naloty - są to tlenki żelaza, powstałe w wyniku utleniania tego pierwiastka.
 • Ołów - jest miękkim metalem, o niebiesko - szarej barwie. Jest szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle ciężkim, naftowym, przetwórczym.
 • Miedź - jest stałym pierwiastkiem metalicznym, o czerwono - brązowej barwie. Jej złoża mogą być w postaci wolnej lub miedź odzyskuje się po oczyszczeniu miedzionośnych minerałów. Złoża cynku, ołowiu, złota, platyny i niklu mogą stać się również bogatym jej źródłem, wykorzystywanym na szeroka skalę.
 • Węgiel kamienny i brunatny - skała o czarnym lub czarno - brązowym zabarwieniu, pochodząca z okresu karbońskiego ery paleozoicznej. W jej skład wchodzi głównie pierwiastek węgiel c w różnym stadium krystalizacji. W przyrodzie spotkać możemy złoża węgla kamiennego lub brunatnego jak pokłady fałdów lub złóż podziemnych.
 • Cynk: - niebiesko - szary pierwiastek metaliczny. Jedynym jego źródłem są związki cynku, z których może być w procesach chemicznych odzyskiwany, ponieważ nie występuje w postaci wolnej.
 • Cyna - srebrzysto - biały pierwiastek. Jest miękkim metalem, przybierającym postać tlenku w rudach. Nie występuje w postaci wolnej w przyrodzie.
 • Sól kamienna i potasowo-magnezowa - jest związkiem chemicznym, wydobywanym z głębin ziemi lub odparowywanym ze słonej wody morskiej. Pod powierzchnią ziemi może występować w postaci złóż lub wysadów solnych. Kiedyś sól kamienna była nieocenionym materiałem wymiennym, dorównującym kruszcowi takim, jakim jest złoto.
 • Ropa naftowa - jest tłustą cieczą o ciemnym zabarwieniu. Wykorzystywana jest w przemyśle chemicznym i naftowym do otrzymywania paliw ciekłych i gazowych. W przyrodzie to paliwo kopalne występuje w postaci soczew w skałach nieprzepuszczalnych, powstałych miliony lat temu w wyniku rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych morskich. Często złożom ropy towarzyszą pokłady gazu ziemnego.
 • Gaz ziemny - jest ważnym źródłem energii, wykorzystywanym coraz częściej w codziennym życiu w kuchenkach gazowych, jako paliwo samochodowe itp. W jego skład wchodzą takie węglowodory jak: metan, etan, propan, butan.
 • Gipsy - powstają głównie w procesie krystalizacji substancji z wody morskiej i jeziornej. Są uwodnionymi siarczanami wapnia, występują w postaci bardzo kruchej, posiadają barwę żółtą, białą lub szarą.
 • Siarka - należy do rodziny niemetali, posiada jasnożółta barwę i charakterystyczny zapach. Jej złoża znajdują się głównie na obszarach o dużej aktywności wulkanicznej jako produkt poerupcyjny.
 • Wapienie - powstają głównie w procesie sedymentacji w zbiornikach wodnych szczątków organicznych roślin i zwierząt a także w wyniku sedymentacji chemicznej. Składają się głównie z czystej postaci węglanu wapnia - kalcytu, występują w nich również inne domieszki substancji chemicznych.
 • Anhydryt - jest związkiem siarki i wapnia jako produkt procesu odparowania wód morskich.
 • Bazalt - jest skała magmowa wylewna skrytokrystaliczną lub subwulkaniczną. Wydobywa się ją spod powierzchni ziemi. Może występować tam w postaci pokładów lub słupów. Jest skałą bardzo odporną, nie wchodzi w reakcje z kwasami, jest bardzo odporna na zniszczenia.
 • Andezyt - skała magmowa wylewna, o dużej odporności i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne i fizyczne. Skała ta wykorzystywana jest jako materiał w budownictwie i do produkcji naczyń i urządzeń kwasoodpornych.