Skorupa ziemska czyli zewnętrzna warstwa globu ziemskiego zbudowana jest ze skał. Skały składają się z naturalnie wytworzonych, różnego rodzaju minerałów. Większość minerałów budują związki chemiczne, ale istnieją też takie, które tworzą pierwiastki, występujące w stanie wolnym. Skorupa ziemska jest zbudowana z wielu pierwiastków, ale tylko 8 z nich stanowi ok. 98 % masy wszystkich skał.

Pierwiastek

O

Si

Al.

Fe

Ca

Na

K

Inne

Zawartość % w skorupie ziemskiej

45 %

27 %

8,2 %

6,1 %

4,6 %

2,3 %

1,8 %

2,3%

Zarówno minerały, jak i surowce mineralne są wykorzystywane w przemyśle. Ze względu na zastosowanie można je podzielić na kilka grup:

- surowce energetyczne - można z nich uzyskiwać energię. Należą do nich m.in. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel

- surowce budulcowe - stanowią różnego rodzaju skały, z których otrzymuje się materiały budowlane

- surowce chemiczne - wszelkie minerały, z których można otrzymać czyste pierwiastki lub związki chemiczne.

- surowce metalurgiczne - stanowią rudy metali, czyli skały zbudowane z minerałów zawierających metal

- surowce zdobnicze - czyste metale oraz kamienie szlachetne

Najważniejsze rodzaje skał:

- skały wapienne - głównym związkiem chemicznym budującym skały wapienne jest węglan wapna (CaCO3)

Wśród można wyróżnić:

- wapień - skała osadowa

- kredę - powstała ze pra- szczątków organizmów żywych

- marmur - skała metamorficzna; cenny materiał budowlany oraz rzeźbiarski

- dolomit - głównym związkiem chemicznym budującym dolomit jest węglan wapnia i magnezu (CaCO3 i MgCO3)

- skały zawierające węgiel - torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny; oraz minerały - diament, grafit

- piaskowiec - zawierają głównie krzemionkę oraz kwarc (SiO2)

- granit - złożony z kwarcu oraz miki (krzemianów)

- piasek - zawiera głównie krzemionkę oraz kwarc (SiO2)

- gliny

- boksyty - to głównie tlenki glinu

- kaoliny

Stopy metali to mieszaniny różnych metali (i niemetali) lub związki międzymetaliczne które posiadają szczególne właściwości, znajdują zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.

Najważniejsze stopy;

- mosiądz - miedz + cynk

- brąz - cyna + miedz

- stal - żelazo + węgiel

- duraluminium - glin +miedz

- stop Monela - nikiel + miedz + żelazo

- stopy drukarskie - antymon + cyna + ołów