Chmura jest to dostrzegalny wzrokowo zbiór kropelek wody lub kryształków lodu, wytworzony w powietrzu w wyniku kondensacji lub resublimacji pary wodnej (def. J. Flis).

Aby mogło dojść do powstania chmury powietrze musi osiągnąć dostatecznie dużą wilgotność oraz muszą być w nim obecne tzw. jądra kondensacji (higroskopijne cząstki, mające zdolność międzycząsteczkowego wiązania wody, tzw. aerozole atmosferyczne). Wzrost wilgotności względnej powietrza następuje w wyniku jego ochładzania. Ochładzanie z kolei zachodzi podczas wznoszenia się powietrza ku górze, bądź w efekcie wypromieniowania ciepła z powierzchni ziemi.

Chmury powstają w troposferze, niekiedy także w stratosferze.

Istnieje kilka klasyfikacji chmur.

Najczęściej stosowaną jest dzieląca chmury ze względu na kształt i formę:

 • chmury kłębiaste (cumulus),
 • chmury pierzaste (cirrus),
 • chmury warstwowe (stratus),
 • chmury kłębiasto-deszczowe (cumulonimbus),
 • chmury kłębiasto-warstwowe (stratocumulus),
 • chmury kłębiaste średnie (altocumulus),
 • chmury pierzasto-kłębiaste (cirrocumulus),
 • chmury pierzasto-warstwowe (cirrostratus),
 • chmury warstwowe średnie (altostratus),
 • chmury warstwowo-deszczowe (nimbostratus).

Chmury wyróżnia się także ze względu na ich skład:

 • chmury jednorodne - zbudowane wyłącznie z kropli wody lub kryształków lodu,
 • chmury niejednorodne - zbudowane z kropli wody i kryształków lodu.

Istnieje także podział ze względu na wysokość występowania:

 • chmury wysokie (należą do nich: chmury pierzaste, pierzasto-warstwowe i pierzasto-kłębiaste),
 • chmury średnie (chmury warstwowe średnie, kłębiaste średnie i warstwowo-deszczowe),
 • chmury niskie (chmury warstwowe i kłębiasto-warstwowe),
 • chmury rozwinięte pionowo(przynależne do wszystkich pięter wysokościowych, są to: chmury kłębiaste i kłębiasto-deszczowe).

Występują także chmury, które powstały w wyniku wymuszenia przez wysokie pasmo górskie - tzw. chmury orograficzne.