Ruch obrotowy Ziemi – inaczej zwany ruchem wirowym. Jeden pełny obrót trawa 24godziny (doba słoneczna) lub okres zwany dobą gwiazdową trwający 23godziny 56minut i 4sekundy. Na równiku prędkość wywołana obrotem Ziemi wynosi około 1674,4 km/h[1], bieguny natomiast pozostają w miejscu. Tam gdzie na powierzchnię Ziemi padają promienie słoneczne, panuje dzień, na pozostałym obszarze panuje noc, ruch obrotowy Ziemi jest przyczyną zmiany dnia i nocy. W jedną godzinę Ziemia obraca się w przybliżeniu o 15° a w cztery minuty o 1°.Ruch obrotowy Ziemi nie jest stały, ulega krótkookresowym wahaniom, cyklom rocznym oraz powolnym zmianom, w których przeważa zwalnianie

Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi:

1. Wynikające bezpośrednio z ruchu:

  •   dobowy ruch sfery niebieskiej ze wschodu na zachód czyli pozorny ruch gwiazd po niebie,
  •   zamiana dni i nocy i związana z tym rachuba oraz możliwość pomiaru czasu,
  •   obrót płaszczyzny

2. Wynikające z siły odśrodkowej:

  •   spłaszczenie Ziemi na biegunach, które wynosi różnice o długości promienia równikowego i biegunowego czyli ok. 21 km
  •   zmniejszenie siły ciążenia na równiku

3. Wynikające z siły Coriolisa:

  •   efekt Coriolisa – odchylenie kierunku poruszania się ciał (w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej)
  •   odchylenie ciał swobodnie spadających na wschód
  •   wirowanie mas powietrza wokół niżów i wyżów strefy stałych wiatrów (pasat),

4. Wynikające z obrotu wektorów sił pływowych Księżyca i Słońca:

  •   przesunięcie fali wywołanej pływami mórz
  •   ruchy skorupy Ziemi.