Jowisz jest piątą planetą względem oddalenia od Słońca. Znany był już w starożytności, wtedy to nadano mu imię władcy zjawisk niebieskich. Nic dziwnego, bowiem nie dość, że jest największą planetą to jest również czwartym pod względem jasności obiektem na niebie. Wyprzedza go tylko Słońce, Księżyc i Wenus.

Masa Jowisza jest około 318 razy większa od masy Ziemi, a gęstość to ok. 0.39 gęstości Ziemi. Promień równikowy planety to ponad 71 tys. kilometrów.

Jowisz porusza się wokół Słońca po orbicie kołowej. Czas jednego obiegu to 11 lat i 315 dni.

Planeta bardzo szybko wiruje wokół własnej osi, pełny obrót trwa około 10 godzin. Doba na Jowiszu trwa najkrócej wśród wszystkich planet.

Jowisz zbudowany jest w znacznej części z ciekłego wodoru. Otoczony jest nieprzezroczystą, rozległą atmosferą złożoną w ok. 80 % z wodoru i 20% z helu. Niewielki udział maja również: metan, amoniak, acetylen, tlenek węgla i para wodna.

Najbardziej charakterystyczna dla Jowisza jest tzw. wielka czerwona plama czyli prawdopodobnie nieustające, ogromne zawirowanie w powierzchniowej warstwie obłoków. Szybkość wiatrów w tych warstwach dochodzi do 600 km / h. Temperatura zewnętrznych warstw atmosfery to około 170K.

Jowisz jest źródłem silnego pola magnetycznego, stąd obserwowane zorze polarne.

Ciekawą własnością planety jest wypromieniowywanie dwukrotnie większej energii niż ta, którą otrzymuje od Słońca. Źródło dodatkowej energii nie jest jeszcze znane.

Jowisz ma 16 satelitów, z których tylko pięć najwcześniej odkrytych zostało nazwanych. I tak cztery z nich: Io, Europa, Ganimedes i Kallisto zostały odkryte już w 1610 roku przez Galileusza.

Księżyce okrążają planetę po niemalże kołowych orbitach, pod względem wielkości przypominają ziemski Księżyc. Na powierzchni niektórych satelitów widoczne są ciemne plamy, niektóre mają atmosferę.

Obieg satelitów wokół Jowisza stanowi model ruchu planet wokół Słońca.