JAK ZMIENIAŁY SIĘ POGLĄDY NA TEMAT BUDOWY

 WRZECHŚWIATA

 

TALES Z MILETU (VII-VI w p.n.e.)- Ziemia jako środek Wszechświata jest w kształcie dysku i pływa po oceanie.

 

ARYSTARCH Z SAMOS – w centrum Wszechświata jest Słońce (teoria heliocentryczna).

Ta teoria nie miała wielu zwolenników, bo człowiek nie uznawał tego, że Wszechświat może

nad Ziemią górować. Olimp to góra Bogów i ona jest w centrum Wszechświata.

 

ARYSTOTELES (IV w p.n.e.)- Ziemia to kula umieszczona w centrum

Wszechświata. Wszystkie pozostałe obiekty krążą wokół niej po torach

kolistych, a na końcu Wszechświata jest sfera gwiazd stałych.

 

Teoria geocentryczna sformułowana wstępnie przez Hipparchosa ze

skomplikowanym układem deferentów i epicyklów.

Teorię geocentryczną dopracował następnie KLAUDIUSZ PTOLOMEUSZ (ok 100-168r.)

w II wieku, nadając jej ostateczną postać. Teoria została przez Ptolemeusza opisana w jego dziele Mathematike Syntaxis znanym bardziej pod nazwą Almagest, wydanym około roku 140. Teoria geocentryczna opisana w Almageście była kanonem astronomii przez następne 1400 lat, aż do czasów Mikołaja Kopernika.

 

Teoria geocentryczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria heliocentryczna

MIKOŁAJ KOPERNIK (1473-1543r.) - wprowadził heliocentryczny

model Wszechświata i ogłosił go w swoim dziele „O obrotach sfer niebieskich” (1543r.). Model ten zakładał, że

w centrum Wszechświata znajduje się Słońce, a po orbitach kołowych

poruszają się planety (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn). Na

końcu Wszechświata znajduje się sfera gwiazd stałych. Kopernik do swych

obserwacji używał przyrządów geometrycznych, nie znano wtedy lunety!

 

Teoria heliocentryczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALILEUSZ (Galileo Galilei, 1564 – 1642r.) - zwolennik Kopernika. Twórca

jednej z pierwszych lunet (zbudowaną z soczewki skupiającej i rozpraszającej)

zastosowanych do obserwacji astronomicznych. Odkrył między innymi góry na

Księżycu i satelity Jowisza. Rozwijał metodę naukową poprzez liczne

eksperymenty i obserwacje.

 

 

JOHANNES KEPLER (1571-1630r.) - potwierdził i udoskonalił teorię

Kopernika. Odkrył eliptyczny kształt orbit planetarnych. Sformułował trzy prawa,

które do dziś obowiązują (tzw. Prawa Keplera – 1609r.). Wynalazł lunetę

zbudowaną zaledwie z 2 soczewek skupiających.

 

Prawa Kaplera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZAAK NEWTON (1643 – 1727r.)

Sformułował hipotezę o jedności świata, zgodnie z którą prawa opisujące oddziaływania na Ziemi mogą być stosowane do opisu ruchu planet. Jako pierwszy skonstruował teleskop zwierciadlany. W swoim słynnym dziele „Philosophiae naturalis principia mathematica” (1687 r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia [4], a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej (tzw trzy zasady dynamiki Newtona).

 

FREDERICK W. HERSCHEL (1787r.) - Stworzył teorię według której

Słońce, Ziemia, inne planety i gwiazdy tworzą jedną Galaktykę do której

należy nasz Układ Słoneczny. Zbudował teleskop, odkrył planetę Uran i jej

dwa księżyce oraz 2 księżyce Saturna.

 

E. HUBBLE (1924r.) - Odkrył fakt rozszerzania się Wszechświata oraz istnienie innych Galaktyk. Zapoczątkował rozwój nowej dziedziny astrologii – kosmologii.

Galaktyk. Zapoczątkował rozwój nowej dziedziny astrologii – kosmologii.