Najważniejsze dane dotyczące planety:

- masa planety 317.94 mas Ziemi

- średnica południkowa 133659 km

- średnica równikowa 142800 km

- średnia odległość planety od Słońca 778.4 mln km

- peryhelium (najmniejsza odległość od Słońca) 741 mln km

- aphelium (największa odległość od Słońca) 816 mln km 

- okres obiegu planety wokół Słońca 11 lat i 315 dni

- okres obrotu wokół własnej osi 9h 50 min 28s

- średnia prędkość orbitalna 47016 km / h

- maksymalna prędkość orbitalna 49330 km / h

- minimalna prędkość orbitalna 44800 km / h

- mimośród orbity 0.048

- nachylenie orbity 1.3°

- prędkość ucieczki 59.50 km / s

Jowisz jest piątą planetą Układu słonecznego licząc od Słońca. Ze względu na to iż jest czwartym pod względem jasności obiektem na niebie otrzymał od starożytnych Rzymian imię boga światłości. Jaśniejsze od Jowisza jest tylko Słońce, Księżyc oraz Wenus.

Jowisz należy do grupy planet - olbrzymów. Rzeczywiście jego rozmiary są imponujące. Masa planety stanowi około 318 mas Ziemi. Średnia gęstość Jowisza wynosi około co stanowi ok. 0.39 gęstości Ziemi. Promień równikowy planety to ponad 71 tys. kilometrów. Jest większy od ziemskiego niemalże 11 razy.

Orbita Jowisza jest prawie kołowa i znajduje się pięć razy dalej od Słońca niż orbita ziemska.

Czas jednego obiegu to 11 lat i 315 dni.

Prędkość rotacji planety wokół własnej osi jest bardzo duża. Dzięki temu pojedynczy obrót trwa tylko 10 godzin. Jest to najkrótszy czas rotacji wśród wszystkich planet Układu Słonecznego. Jest to równoznaczne z najkrótszą dobą.

Jeśli chodzi o budowę wewnętrzną to prawdopodobnie w centrum planety zlokalizowane jest małe żelazowo- krzemianowe jądro. Jądro to otoczone jest przez warstwy ciekłego wodoru metalicznego. Najbardziej wierzchnie warstwy tworzy ciekły wodór cząsteczkowy.

Jądro planety, mimo, że jest bardzo niewielkich rozmiarów skupia prawie 13% całej masy planety.

Jowisz ma bardzo silne pole magnetyczne. Jego natężenie przy powierzchni planety jest kilka razy większe od natężenia pola ziemskiego.

Duża masa i silne pole magnetyczne powodują, że planeta charakteryzuje się rozległą atmosferą. Jest ona nieprzezroczysta. Główne składniki atmosfery to wodór - 81% i hel - 19 %. Stwierdzono również obecność niewielkich ilości metanu, amoniaku, pary wodnej, acetylenu, tlenku węgla a nawet cyjanowodoru.

Na Jowiszu wieją bardzo silne wiatry. Ich prędkość może wynosić nawet 600 km/h. Temperatura zewnętrznych warstw atmosfery wynosi około 170K.

Do czasów obecnych odkryto 16 satelitów Jowisza. Okrążają one planetę w czasie około 7 godzin po niemalże kołowych orbitach . Największy z księżyców Jowisza - Ganimedes jest jednocześnie największym księżycem w Układzie Słonecznym. Na powierzchni niektórych księżyców jowiszowych widoczne są ciemne plamy, niektóre z nich mają również atmosferę.