Księżyc to naturalny satelita Ziemi. Jego średnica wynosi 3476 km, a masa 7,33*1022 kg. Na powierzchni Księżycu występują olbrzymie różnice temperaturowe, maksymalna temperatura może dochodzić do 1400C, natomiast minimalna do -1900C. Jednak już na głębokości 1 metra po powierzchnią srebrnego globu temperatura jest w przybliżeniu stała i wynosi -300C. Cała powierzchnia Księżyca usiana jest ogromną ilością kraterów, o różnorakich rozmiarach, a których głębokość może dochodzić nawet do 3 km. Księżyc jest jak dotąd jedynym ciałem niebieskim na którym swoją stopę postawił człowiek. W czasie obserwacji Księżyca z powierzchni Ziemi, możemy zauważyć że w czasie swojej wędrówki po niebie przechodzi on przez różne fazy, w czasie których jest on bardziej lub mniej widoczny. Fazy te odzwierciedlają położenie Księżyca na orbicie okołoziemskiej. Księżyc w czasie obiegu wokół Słońca jest w różny sposób oświetlony w zależności od tego w jakim punkcie się znajduje. W związku z tym, na Ziemi będziemy obserwować zmieniającą się tarczę Księżyca. W zależność od kształtu tarczy Księżyca rozróżniamy jego kilka faz, a dokładniej 4 takie fazy (cykle), są to pełnia, pierwsza kwadra, ostatnia kwadra i nów.

Nów - jest to faza w czasie której strona Księżyca, która jest zwrócona w stronę naszej planety nie jest w ogóle oświetlona. Księżyc wówczas nie jest widoczny na nocnym niebie. Wówczas też Księżyc jest najbardziej zbliżony do Słońca.

Pierwsza kwadra - jest to faza w czasie której tarcza Księżyca widoczna na Ziemi jest oświetlona w połowie, a dokładniej jej prawa strona.

Ostatnia kwadra - jest to faza w czasie której tarcza Księżyca widoczna na Ziemi jest oświetlona w połowie, a dokładniej jej lewa strona.

Pełnia - jest to faza w czasie której tarcza Księżyca widoczna na Ziemi jest całkowicie oświetlona, i możemy obserwować całą jedną stronę Księżyca.

Fazy te zmieniają się w czasie i zmiany te określa się mianem cyklu faz, który to jest okresem czasu pomiędzy dwiema identycznymi fazami. Okres ten wynosi 29 dni, 12 godz., 44 min. i 2,8 s, czyli niecały miesiąc kalendarzowy.