Mikołaj Kopernik przyszedł na świat w 1473 roku w Toruniu. W roku 1491 podjął studia w Krakowie. Ukończył je w 1495 roku. Następnie kontynuował naukę w Bolonii oraz na uniwersytecie w Padwie. Kolejnym etapem jego edukacji była Ferrara, gdzie w roku 1503 zrobił doktorat z prawa kanonicznego. Następnie wrócił do Polski. Osiedlił się w Lidzbarku Warmińskim. Pracował jako lekarz. Sprawował również funkcję sekretarza Ł. Watzenrode, który był wujem Kopernika i biskupem Warmińskim.

Następnie, w roku 1510 otrzymał tytuł kanonika warmińskiego i przeprowadził się do Fromborka. Tam prowadził swoje obserwacje. Angażował się również w życie społeczne i polityczne. W latach 1520 - 1521 brał udział w obronie Olsztyna. Ponadto żywo interesował się reforma monetarną. W swoich pracach dotyczących tego tematu przedstawił teorię dotyczącą wypierani gorszego pieniądza przez lepszy.

Na początku XVI wieku Kopernik przedstawił założenia nowego systemu świata. Po raz pierwszy postulował ,że Słońce jest okrążane przez planety, w traktacie "Commentariolus". Jednak dokładny model matematyczny Układu Słonecznego przedstawił dopiero w dziele "De revolutionibus orbium coelestium" w 1543 roku.

Ta heliocentryczna teoria opierała się na założeniu, że planety poruszają się wokół Słońca po orbitach kołowych. Stwierdził również, że  Ziemia Ziemia trzecia w odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego, oddalona od Słońca o ok. 149,6 mln km, piąta co do wielkości. Kształtem zbliżona do elipsoidy obrotowej powstałej w wyniku jej ... Czytaj dalej Słownik geograficzny zachowuje się w identyczny sposób, należy więc do tego ciągu planet. Ponadto Kopernik odkrył, że Ziemia wykonuje dodatkowo ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wokół własnej osi.

Teoria Kopernika zupełnie zrewolucjonizowała ówczesne poglądy na temat Ziemi i Kosmosu. Jej zwolennicy byli traktowani jako wrogowie Kościoła, a samo dzieło na ponad 200 lat zostało wpisane na listę ksiąg zakazanych.

Jednak wielu uczonych nie zraziła zaistniała sytuacja i odkrycia Kopernika stały się podwaliną nauk ścisłych w epoce renesansu. Do gorących zwolenników teorii kopernikowskiej należeli m.in. Galileusz i Kepler.

Do lat 20 - tych XVIII wieku odkrycia Kopernika funkcjonowały tylko w teorii. Doświadczalnie udało się potwierdzi ruch Ziemi wokół słońca dzięki temu, że Bradley odkrył zjawisko tzw. aberracji astronomicznej.

Mikołaj Kopernik pozostaje w umysłach wszystkich ludzi przede wszystkim jako wielki astronom. Należy jednak pamiętać, że był również lekarzem, matematykiem, ekonomistą a nawet prawnikiem.