Isaac Newton żył w latach 1642 - 1727.

Ten brytyjski fizyk i matematyk jest najlepiej znany ze swoich prac dotyczących grawitacji, ale to tylko jedno z licznych praw, które odkrył. Rozwinął trzy zasady mechaniki i odkrył, że białe światło składa się z promieni różnej barwy. Zbudował też pierwszy teleskop zwierciadlany. Wikłał się w wiele różnych dysput naukowych. Spierał się na przykład z Karlem Leibnitzem o zasługi dla rozwinięcia rachunku różniczkowego i całkowego. 

Albert Einstein żył w latach 1879 - 1955. 

Uznawany za geniusza fizyki, ale też matematyki. Urodzony w Niemczech. Powszechnie kojarzony ze szególną teorią względności, która wiąże materię i energię w słynnym równaniu E = mc2. To oraz ogólna teoria względności z 1915 roku zmieniły spojrzenie naukowców na wszechświat. Do jego osiągnięć należy również odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym, za co otrzymał w 1921 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.