Energia jest wielkością skalarną i zachowywaną. W układzie zamkniętym bowiem całkowita energia nie może ulec zmianie, natomiast jedne formy energii mogą przechodzić w drugie. Mówi o tym zasada zachowania energii.

Energia jest wielkością służącą do opisywania stanu danego układu. W tych opisach mogą występować różne formy energii: energia kinetyczna, energia mechaniczna, energia cieplna, energia elektryczna i inne. Jednostką energii jest jeden dżul [J].

Energię można także zdefiniować jako miarę zdolności danego ciała do wykonywania pracy.

Energia potencjalna może być uważana za energię nagromadzoną w ciele, która może być odzyskana i może przejść w inną bardziej użyteczną formę energii. Może być zamieniona np. w energię kinetyczną czyli formę energii związaną z ruchem. Ciepło również jest miarą energii kinetycznej atomów i cząsteczek.

Dla układów charakterystyczny jest fakt, że dążą zawsze do osiągnięcia minimum energetycznego.